ញាក់សាច់! តារា.សិ.ច ជប៉ុន នាង Emiri Okazaki រកបានជាង១០ម៉ឺនដុល្លារក្នុង១ខែ តែនាងរៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះ​ធ្លាប់​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​​ពី​ឧស្សាហកម្ម ​សិ ច​ ក៏​ពិត​មែន តែ​អាជីព​មួយ​នេះ​នៅ​បន្សល់​​ស្រមោល​អតីតកាល​សៅហ្មង​ជា​និច្ច​ចំពោះ​អតីត ​តា រា​ អា ស អា ភា ស​ Emiri Okazaki។ បញ្ហា​ដែល​ Emiri ពិបាក​ប្រឈម​កាល​នៅ​សម្ដែង​​ជា​តួ ​ក្ដៅ ​សា ច់ ​​នោះ​គឺ​ភាព​តានតឹង​​​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​​ជាមួយ​​ក្រុម​គ្រួសារ បូក​រួម​ទាំង​ស្នេហា​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រី​ស្អាត​​សញ្ជាតិ​ជប៉ុន​រូប​នេះ បាន​រៀបរាប់​ថា...