ប្រពន្ធ ស៊ុក សុភា លូកមាត់សុំចិត្ត សូដា នីតា កុំប្រកាន់ខឹង សឿ សុធារ៉ា ព្រោះគិតថាស្មារតីនាងលែងសូវល្អហើយ

0
234

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ ជុំវិញរឿងរ៉ាវបំណុលរវាង អ្នកនាង សូដា នីតា និង អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា មហាជនបានជ្រាបហើយកាលពីកន្លងទៅ ខណៈពេលដែលឃើញ សឿ សុធារ៉ា ជួបទុក្ខធំបាត់បង់ម្ដាយ និង អស់លទ្ធភាពសល់តែសម្បកខ្លួនបែបនេះគេក៏បានឃើញអ្នកនាង សូដា នីតា ប្រកាសលើកលែងបំណុលប្រមាណជិត ៥ ម៉ឺនដុល្លារ ដែល សឿ សុធារ៉ា បានជំពាក់ចោលទាំងអស់ និង ថែមទាំងបានចូលបុណ្យសព ៧ ថ្ងៃ ម្តាយនាងចំនួន ៥០ ដុល្លារទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ខណៈពេលអ្នកនាង សូដា នីតា ប្រកាសលើកលែងបំណុលនេះ គេក៏ពុំបានឃើញអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ចេញបង្ហោះសារ ឬ និយាយអ្វីជុំវិញរឿងនេះឡើយ ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្មីៗនេះ គេក៏បានឃើញអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា បានធ្វើការនិយាយនៅក្នុងការឡាយវីដេអូហ្វេសប៊ុក ដែលអ្នកនាងនិយាយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះទៅកាន់ អ្នកនាង សូដា នីតា ដោយសុំមិនតបតចំពោះរឿងបំណុលនេះទេ និង មិននិយាយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយ ដោយគ្រាន់តែ សឿ សុធារ៉ា សុំឱ្យអ្នកនាងទៅសូមខមាទោសម្ដាយរបស់ខ្លួនវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ក្រោយឃើញអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ចេញនិយាយក្នុងការឡាយហ្វេសប៊ុកបែបនេះ ស្រាប់តែអ្នកនាង សូដា នីតា បានបង្ហោះសារនិយាយឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយប្រកាសឱ្យអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ចេញមុខសុំទោសសាធារណៈជាបន្ទាន់ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកនាងនឹងឱ្យអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា សងបំណុលទាំងអស់វិញ និង ធ្វើការចេញលិខិតចរចាបំណុល ដើម្បីត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើមិនទៅជួបអ្នកនាងទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញ អ្នកនាង សូដា នីតា បង្ហោះសារប្រកាសឱ្យ អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ចេញមុខសុំទោសជុំវិញរឿងនេះ គេក៏បានឃើញភរិយារបស់តារាសម្ដែង ស៊ុក សុភា គឺអ្នកនាង Sarina បានធ្វើការចូលរួមបញ្ចេញមតិវែកញែកចំពោះរឿងនេះផងដែរ ដោយអ្នកនាង Sarina បាននិយាយឃាត់មិនឱ្យអ្នកនាង សូដា នីតា ប្រកាន់ខឹងនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ សឿ សុធារ៉ា ព្រោះតែគិតថាពេលនេះស្មារតីនាងមិនសូវល្អនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង Sarina បានចូលបញ្ចេញមតិរៀបរាប់ថា ៖ «មើលទៅគ្នាសតិមិនសូវល្អទេអូន បើបានជាធ្វើបុណ្យហើយ ធ្វើឱ្យដល់ត្រើយទៅ បុណ្យមិនចាញ់ទោសទេអូន គេឯងដឹងហើយថាអូនបានលើកលែងយ៉ាងម៉េចខ្លះ កុំទៅប្រកាន់គ្នាអី ជឿបងទៅអូន។ មិនគួរឱ្យ ធារ៉ា ឡាយនិយាយអីទេ ដឹងហើយថាគ្នានិយាយស្ដីមិនសូវដូចមុន យកគ្នាមកឡាយនាំតែវែងឆ្ងាយ បងគិតថានិយាយច្រើន តិចរឿង? ឥឡូវរឿងមែន»។ ជាមួយគ្នានោះ អ្នកនាង សូដា នីតា បានឆ្លើយតបទៅ Sarina វិញថា ៖ «សុំឱ្យនិយាយ សុំទោសខ្ញុំបង!»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​