ដៃគូនារីៗ ប្រើ៨ក្បាច់នេះ នឹងធ្វើឲ្យ ប្រុសស្នេហ៍ ដល់ត្រើយទាំងភ័យខ្លួន

0
728

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល​ខ្លះ​​អ្នក​ចង់​​បង្កើត​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ​មួយ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​ទៀត​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចង់​យកឈ្នះលើបុរសដែលខ្លាំង​រឿង​លើគ្រែ។ ខាង​ក្រោម​​ជា​ក្បាច់​ទាំង៨​ដែល​​ងាយ​ស្រួល​បំផុត​​ធ្វើឲ្យ​ អាអូនតូចបុរសបាក់លោង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ក្បាច់​ចុក និង​ត្រឡប់​គាស់​​ឆ្នុក​ដប​ស្រា

ក្បាច់​នេះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ខាង​ប្រុស​គេង​ផ្ងា រួច​អ្នក​ឡើង​ជិះ​ពីខាងលើ​តែ​បែរ​ខ្នង (reverse cowgirl) ​បែរ​មុខ​ទៅ​ខាង​ជង្គង់​របស់​គាត់។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​កាច់​ខ្លួន និង​ងើយ​ក្បាល​ខិត​ទៅ​ជិត​មុខ​របស់​គាត់។ ចាប់​ផ្ដើម​កិន​គាត់​ដូច​អ្នក​ព្យាយាម​គាស់​ឆ្នុក​ចេញ​ពី​ដប​ស្រា​ជា​មួយ​ នឹង​ប្រ​ដាប់​គាស់​គម្រប​ដែល​ខូច​អញ្ចឹង (ផ្ទាត់​ប្លក់) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

២. មួយ, ពីរ ផាច់

នេះ​មិន​មែន​ជា​ក្បាច់​អី​នៅ​ក្នុង​ក្បាច់​ផ្សេងៗ​នោះ​ទេ វា​គឺ​ជា​វិធី​ដើម្បី​បំបាត់​ភាព​តាន​តឹង​នៃ​ភាព​ស្និទ្ធស្នាល។ បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ពេញ​១ថ្ងៃ ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ ដុត​ភ្លើង​ទៀន និង​បើក​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ជា​មួយ​សម្លេង​តិចៗ​ល្មម ក្រោយ​មក​ឲ្យ​គាត់​ឈរ​ធម្មតា​ដោយ​បើក​អាអូនតូច​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​អេឡង់​មួយ​ពេញ​ លេញ អ្នក​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ស្ទៀប​អង្អែល​បន្តិច​ឲ្យ​គាត់​លង់​អារម្មណ៍​បន្តិច ក៏លេង​មួយ​ដៃ​ឬពីរ​ឲ្យ​ចំ​គោល​ដៅ​តែ​ម្ដង។ នេះ​ពិត​ជា​ការ​ទទួល​គាត់​ដោយ​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​មែន​ទែន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ប្រើដៃ

មិន​មែន​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​នៅ​ផ្ទះ​ទេ​អី? វា​គឺ​ល្បិច​នៃ​ការ​វាយ​បំបែក​មួយ​ដែល​បរុស​គ្រប់​រូប​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​ថា ​មាន​ថ្ងៃ​នេះ​នោះ​ឡើយ ហើយ​ទទួល​ទាំង​ទឹក​ភ្នែក​ទៀត​ផង។ នេះ​គឺ​អ្នក​រើស​យក​ជម្រើស​នៃ​ភាព​ស្និទ្ធស្នាល​មួយ ដោយ​ប្រើ​មាត់​លាយ​នឹង​ដៃ​ដ៏ប៉ិន​ប្រសព្វ​របស់​អ្នក ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ដល់​នូវ​កម្រិត​កំពូល​មួយ​ដែល​គ្មាន​ដែន​កំណត់ គឺ​ថា​អ្នក​មិន​ឈប់ និង​មិន​បន្ថយ​ល្បឿន​នោះ​ឡើយ រហូត​ដល់​អាអូន​តិច​របស់​គាត់​ខ្មក​តែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ទឹកកក្ដៅ

លេង​ជាមួយ​នឹង​សីតុណ្ហភាព​គឺ​ជា​វិធី​ងាយស្រួល និង​ផ្ដល់​នូវ​ភាពសប្បាយរីករាយ និង​អារម្មណ៍​កក់​ក្ដៅ​ជា​លក្ខណៈ​មាន​គ្រឿង​ផ្សំ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ គេង​អញ្ចឹង។ ដុំ​ទឹកកក​មួយ​ដុំ​ដាក់​នៅ​លើ​លិង្គ​របស់​គាត់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ហាក់​មាន​ អារម្មណ៍​ថា​អស្ចារ្យ និង​ស្និទ្ធស្នាល។ ត្បិត​អី​ទឹកកក​ត្រជាក់​តែ​ភាព​ពិត​បាន​ដុត​បំផ្លាញ​ស្បែក​អាអូនតូច​របស់​ គាត់​ឡើង​ក្រញង់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ម៉ាស្សាសាច់ក្រក់ពីដុំ

បរុស​ភាគ​ច្រើន​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ថា​ពួក​គេ​ចូល​​ចិត្ត​វា​ខ្លាំង​ណាស់​ ពេល​ដែល​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ផ្ទះ​នោះ។ ដូច្នេះ​ក្រោយ​ពេល​អ្នក​មាន​ឱកាស​បែប​នោះ គឺ​អ្នក​ឲ្យ​គាត់​គេង​ផ្កាប់​មុខ​ចុះ​ទៅ​នឹង​ឥដ្ឋការ៉ូ (ឬដីរឹង) អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ម៉ាស្សា​គាត់ និយាយ​បែប​ស៊ិច​ជាមួយ​គាត់ ដើម្បី​ឲ្យ​គាត់​ដាស់​អារម្មណ៍​ឡើង រួច​ប្រើ​អណ្ដាត​របស់​អ្នក​ទៅ​លើ​ស្មា ខ្នង សាច់គូថ និង​បើ​អាច​យក​អណ្ដាត​រាវ​គូថ និង​សាច់​ក្រក​២ដុំ​នោះ​ទៀត​នោះ​គឺ​រឹត​តែជួយ​ឲ្យ​គោល​ដៅ​របស់​អ្នក​បាន​ សម្រេច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​អាអូនតូច​ក៏​មាន​ការ​កំរើក​ឡើង​រឹង នោះ​ជា​ពេល​វេលា​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​អ្នក​មែន​ទែន​សម្រាប់​អ្នក​វាយ​កម្ទេច ដោយ​សង្កត់​គូថ​របស់​គាត់​ចុះ​ក្រោម​ទាំង​គាត់​ភ្លេច​ខ្លួន។ នោះ​គាត់​នឹង​ដល់​នូវ​ភាព​ឈឺ​ចាប់​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​ ទាំង​កំពុង​តែ​ឡើង​ជិត​ដល់​ឋាន​ទេវលោក​ទៅ​ហើយ​នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ចក្រវាឡក្រឡាប់ចាក់

នេះ​អ្នក​បបួល​គាត់​ប្ដូរ​ទិសដៅ និង​ទម្រ​ម្ដង​ដោយ​ប្រើ​កៅអី​មក​ជំនួស​វិញ។ ឲ្យ​គាត់​អង្គុយ​លើ​កៅអី​ឲ្យ​ស្ងៀម បន្ទាប់​មក​អ្នក​អង្គុយ​ពីលើ​ក្នុង​ភ្លៅ​របស់​គាត់ ដោយ​បែរ​មុខ​ទៅ​រក​គាត់ ដំណើរ​ការ​បែប​នេះ​បាន​មួយ​សន្ទុះ​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ប្ដូរ​ទិសដៅ​ជា​មួយ​នឹង​ ការ​គៀប​ជើង​ជាប់​ក​របស់​ខាង​ប្រុស​រួច​ទំលាក់​កាច់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ចុះ​ ក្រោម​ពេញ​មួយ​ទំហឹង។ វា​ហាក់​ដូច​ជា​អ្នក​បាន​ប្រលេះ​ខ្នែង​ដើម​ថ្នាំ​ដែល​កំពុង​តែ​លាស់​មក​ ដូច្នេះ​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ចំណង​សត្វពស់

អ្នក​ប្រហែល​ជា​បាន​ស្គាល់​នូវ 50 Shades of Grey (ក្បាច់​ទារុណកម្ម​ទាំង​៥០) ដោយ​ចង​ដៃ និង​ជើង​របស់​គាត់​ទៅ​នឹង​គ្រែ​ឲ្យ​ជាប់ បន្ទាប់​ដុត​គាត់​ឲ្យ​រោល​រាល​នឹង​ក្បាច់​បបោសអង្អែល​គាត់ បូក​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ប្រើ​មាត់​ដើម្បី​ជំរុញ​គាត់​ដល់​អារម្មណ៍​ត្រេក​ត្រអាល ​មួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​ត្រូវ​ដុត​គាត់​ដល់​គាត់​ឡើង​កំដៅ ភ្លាម​នោះ​អ្នក​ត្រូវ​យក​ខ្សែ​ដែល​បាន​ត្រាម​ដើម្បី​ចង់​ពស់​វែក​មួយ​ក្បាល​ នេះ​ឲ្យ​ជាប់ ​ដោយ​រុំ​តាំង​ពី​គល់​ឡើង​មក​ចុង។ អ្នក​នៅ​តែ​បន្ត​ដុត​គាត់​ឲ្យ​ក្ដៅ​នោះ​ក្ដៅ​រហូត រហូត​ដល់​គាត់​ស្គាល់​ថា​អ្វី​ជា​ចំណង​ពស់​វែក​នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. ក្បាច់ ៦៩

វា​ជា​ក្បាច់​មួយ​ដែល​អស្ចារ្យ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​កំណត់​ត្រា Kamasutra គឺក្បាច់ ៦៩ (អ្នក​រវល់​របស់​គាត់ គាត់​រវល់​របស់​អ្នក) ។ នេះ​គឺ​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​សុខ​សាន្ត​ណាស់ ដូច្នេះ​ម្នាក់ៗ​គឺ​មិន​មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ខួរក្បាល​សម្រាប់​គិត​រឿង​ផ្សេង​ នោះ​ឡើយ លើក​លែង​តែ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​ត្រៀម​ខ្លួន​ទុក​មុន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​គាត់​កំពុង​តែ​ហូប​មឹក​នោះ អ្នក​ដាក់​គាត់​មួយ​ជង្គង់​ចំ​កណ្ដាល​មុខ (បើ​អាច​ឲ្យ​ឈាម​ច្រមុះ​កាន់តែ​ល្អ) ហើយ​ក្រោយ​មក​បោក​ក្បាល​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ចំគ្រលៀន​គៀក​នឹង​អាអូនតូច​ខណៈ​ពេល​ ដែល​គាត់​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដល់​នូវ​ភាព​ស្រើ-បស្រា-ល (ធ្វើ​បែប​នេះ​ឲ្យ​គាត់​មាន​អារម្មណ៍​អ្នករំជើប​រំជួល​ខ្លាំង​ពេក មិន​បន្ទោស​អ្នក​ទៀត តែ​គាត់​វិញ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក)៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Visited 58 times, 1 visits today)