(វីដេអូ) សុគន្ធ និសា​ លួចសរសើរ ឡ៉រ៉ា ម៉ម និង វណ្ណដា មិនដាច់ពីមាត់ ហើយចាត់ទុកសិស្សប្អូនជា Idol ទៀត

0
262

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(វីដេអូ) សុគន្ធ និសា​ លួចសរសើរ ឡ៉រ៉ា ម៉ម និង វណ្ណដា មិនដាច់ពីមាត់ ហើយចាត់ទុកសិស្សប្អូនជា Idol ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនតាមដានពីសកម្មភាពការងាររបស់តារាចម្រៀងជួរមុខអ្នកនាង សុគន្ធ និសា ច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថា នៅថ្ងៃទី ០៧ ​និង ទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ អ្នកនាងនឹងចូលរួមច្រៀងក្នុងការប្រគំតន្ត្រី «ខួប ៣ ឆ្នាំ លេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន» រួមនឹងសិល្បករផ្សេងទៀត។ ការប្រគំតន្ត្រីខាងលើនេះ គឺមានការរៀបចំដោយក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ព្រមទាំងមានការតាំងពិព័រណ៍ផ្លាកលេខរថយន្ដ ការលក់ និង ដេញថ្លៃលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា និង មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននឹងឈានដល់កម្មវិធី «ខួប ៣ ឆ្នាំ លេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន» នោះដែរ គេក៏សង្កេតឃើញផលិតកម្ម បារមី ក៏ដូចជាផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន បានបង្ហោះវីដេអូអប់រំពីចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានបង្ហោះវីដេអូនៃសកម្មភាពក្រោយឆាកនៃការថតស្ប៉តវីដេអូអប់រំពីចរាចរណ៍ ដោយមានការដឹកនាំដោយកញ្ញា ឡ៉រ៉ា ម៉ម ជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់ សុគន្ធ កញ្ញា និង សិស្សប្អូនមកពីផលិតកម្មបារមី ដូចជាលោក​ វណ្ណដា កញ្ញា Sophia និង លោក Norith ព្រមទាំងបង្ហាញពីក្រុមការងារនៃការផលិតវីដេអូនោះនៅលើគណនីផេករបស់អ្នកនាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការអត្ថធិប្បាយរៀបរាប់ពីឈុតក្រៅឆាក អ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានទម្លាយរឿងមួយពីកញ្ញា ឡ៉រ៉ា ម៉ម ដោយរៀបរាប់ថា ៖ «ដឹងអត់បងប្អូន កញ្ញា ឡ៉រ៉ា ម៉ម ជានារីដ៏ពូកែ គាត់ក៏ជា Idol របស់ខ្ញុំ! ខ្ញុំស្រឡាញ់ការរៀបចំរបស់គាត់ គាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានគំនិតខ្លាំងមែនទែន។ ខ្ញុំនៅតែសរសើរ ឡ៉រ៉ា ម៉ម តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលហ្នឹង។ តែគាត់អត់ដឹងទេ!»។

លើសពីនោះ សរសើរដល់សិស្សប្អូនផ្នែកនារីមិនទាន់ចប់ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា ក៏បានហៅលោក វណ្ណដា ថា Idol ពេញៗមាត់ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថា អ្នកនាង គឺជា fan ផ្កាប់មុខរបស់ វណ្ណដា៕