អេដវីន បោះសម្ដីចាក់ដោតខ្លាំង ក្រោយឃើញ អៀ ម៉េងលិ ថាក្ដីស្រឡាញ់ពិតមិនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហា (មានវីដេអូ)

0
42

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អេដវីន បោះសម្ដីចាក់ដោតខ្លាំង ក្រោយឃើញ អៀ ម៉េងលិ ថាក្ដីស្រឡាញ់ពិតមិនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហា (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ តារាសម្ដែងសាច់សខ្ចី អៀ ម៉េងលិ បានបង្ហាញមុខបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលជាអ្នកចូលមកស្អំបេះដូងរបស់នាង នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុក ដោយក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះ ថែមទាំងបានសរសេរ Caption បញ្ជាក់ពីក្ដីស្នេហ៍ថា ៖ «ក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហានោះទេ សូមត្រឹមតែស្មោះត្រង់ ផ្តល់តម្លៃឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយ Royce Hy»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់តារាសម្ដែង អៀ ម៉េងលិ ព្រមជាមួយការបញ្ជាក់ពីក្ដីស្រឡាញ់ពិតមិនត្រូវការមានលុយហ៊ឺហារបស់នាង បានធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលទៅបញ្ចេញយោបល់រៀងៗខ្លួន ហើយខ្លះក៏បានជូនពរ ម៉េងលិ និង គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងឱ្យស្រឡាញ់គ្នាយូរអង្វែងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកមកតារាសម្ដែង អេដវីន ក្រោយបានឃើញពាក្យសម្ដីរបស់ ម៉េងលិ ហើយ លោកស្រាប់តែចែករំលែកការផុសរបស់នាង ហើយថែមទាំងសរសេរ Caption យ៉ាងចាក់ដោតថា ៖ «ឆ្ងល់ស្រីៗឥលូវចូលចិត្តនិយាយអីខុសពីចិត្តម៉េស ហ្អែងសាកខោខ្លី ស្បែកជើងផ្ទាត់ អត់គំនិត រកព្រឹកស៊ីព្រឹក រកល្ងាចស៊ីល្ងាចលមើល បើមិនទាត់ក្បាលហែងចោលឥលូវហ្នឹង ជឿខ្ញុំទៅ ខំរកឱ្យមានបានថ្កុំថ្កើង ទើបគេមិនដៀលក្បាល កុំចាញ់បោក អាស្រឡាញ់បងជាបងអីអស់ហ្នឹង ខ្ពើមណាស់»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាបែបនេះ ការចែករំលែកបន្តដោយប្រើពាក្យចាត់ដោតជាច្រើនខាងលើរបស់ អេដវីន នោះ យើងមិនបានដឹងថាលោកចង់បញ្ជាក់សំដៅទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ។ យ៉ាងណានោះ ទំនងជាលោកគ្រាន់តែចង់សំដៅដល់តថភាពមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលលោកធ្លាប់ជួបក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះក៏ថាបាន៕