កូនក្រមុំ «លេង​មួយ​ទំហឹ​ង» បង្អួត​ស្នាម​សាក់​ធំ កណ្តាល​ដើមទ្រូង ភ្ញៀវ​និយាយដើម​ឈូរ​ផ្អើល​រោង​ការ តូច​តិច​ខ្លាំង​យំ រហូត​ម្តាយក្មេក​ចេញមុខ​ធ្វើ​រឿង​នេះ…

0
84

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេហទំព័រ Saostar នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានបង្ហាញថា មង្គលការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន បានប្រែក្លាយជាអាប់អួរ ខណៈកូនក្រមុំ ត្រូវបានភ្ញៀវមកចូលរួម នាំគ្នាលាន់មាត់ភ្ញាក់ផ្អើល និងរិះគន់ ក្រោយពីបានពីឃើញកូនក្រមុំ ស្ថិតក្នុង​រ៉ូប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ពណ៌​សដ៏ទាន់សម័យ ប៉ុន្តែ ​បង្ហាញ​ស្នាម​សាក់ដ៏​ធំ​នៅ​កណ្តាល​ដើម​ទ្រូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការឲ្យដឹងថា មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិធីមង្គលការ រួមទាំងមិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិចាស់ទុំនៃគ្រួសារទាំងពីរ គឺសុទ្ធសឹង​ជា​មនុស្ស​មាន​មុខ​មាត់​ក្នុង​សង្គម ហើយនៅពេលឃើញបែបនេះ ពួកគេសម្តែងការមិនពេញចិត្ត និងថាការបង្ហាញរបស់នាង គឺ​មិន​សមរម្យសោះឡើយ។ ការរិះគន់ពីសាច់ញាតិ និងភ្ញៀវ គឺបានធ្វើឱ្យកូនក្រមុំមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ ភ្ញៀវជាច្រើនក្នុងពិធីមង្គលការនោះ ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេ ដែលកូនក្រមុំ «លេងមួយទំហឹង» ជ្រើសរើសបង្អួតស្នាមសាក់បែបនេះ ជាជាង​ជ្រើសរើស​សម្លៀក​បំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែល​​សុភាព​ជាង។ អ្នក​ខ្លះ​ថែម​ទាំង​បានគិត​ថា នាង​ប្រហែល​ជា​មាន​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ប្លែក​ពី​គេ ឬមានអតីតកាលមិនល្អហើយមើលទៅ។ ពួកគេក៏បានណែនាំម្តាយក្មេកឱ្យបង្រៀននាងពីរបៀបប្រព្រឹត្ត និងអាកប្បកិរិយារបស់ឡើងវិញផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ ភ្ញៀវ​ក្នុង​ពិធី​នោះបានលាន់មាត់​ឮ​ខ្លាំង​ណាស់ ដែលរហូត​ធ្វើឲ្យ​កូនក្រមុំ​ដែល​ឈរ​លើ​ឆាក ​បានគេច​មុខចេញ​ ព្រោះខ្លួននាងផ្ទាល់មិននឹកស្មានថា ស្នាមសាក់របស់នាង នឹងធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមិនពេញចិត្តនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទោះជាយ៉ាងណា នៅពេលនោះម្តាយរបស់កូនកំលោះសម្រេចចិត្តឡើងលើឆាក ដើម្បី​ចូល​ទៅ​និយាយ​លួង​លោម និង​ឱប​កូនក្រមុំ ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ស្វាគមន៍​នាង​ចូល​ក្នុង​គ្រួសារ ទោះ​អ្នក​ដទៃ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​គ្រួសារ​របស់គាត់យល់​ព្រម​ទទួល​យក ដែលធ្វើឲ្យ​កូនក្រមុំ​​ក្តុកក្តួលយ៉ាង​ខ្លាំង ​រហូត​ទប់​អារម្មណ៍​មិន​បាន យំ​​ឱប​អនាគត​ម្ដាយ​ក្មេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​រឿងរ៉ាវនេះ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​អ៊ីនធឺណិត អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​ជា​ច្រើន​បាន​បញ្ចេញ​មតិ​សរសើរ​ម្ដាយ​ក្មេក ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​ស្ថានការណ៍​នេះឱ្យប្រសើរឡើងវិញ។ លើសពីនេះ ក៏មានមហាជនជាច្រើនបាននិយាយថា កូនក្រមុំនេះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ ដែលរៀបការ​ជាមួយ​ប្ដី​គ្រួសារ​ចិត្ត​ល្អ​បែប​នេះ ​ពិត​ជា​កម្រ​ណាស់៕