អត់កេរិ៍្តខ្មាស់ ! អាងខ្លួនមានស័ក្តធំ លួចសាហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធគេហើយ នៅថតរូបភាពក្ដៅសាច់ ផ្ញើឲ្យប្ដីគេមើលដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តថែមទៀត…

0
78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត់កេរិ៍្តខ្មាស់ ! អាងខ្លួនមានស័ក្តធំ លួចសាហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធគេហើយ នៅថតរូបភាពក្ដៅសាច់ ផ្ញើឲ្យប្ដីគេមើលដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តថែមទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ មានផេកមួយឈ្មោះថា (TV TOP) បានបង្ហោះរឿងសង្គមមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា(ប្រភពពីលោក លាន សុទ្ធី (ជនរងគ្រោះ) គឺរៀបរាប់ពី ស្នេហា មាន សាហាយ ផិតក្បត់ ពិតជាគួរអោយសង្គមស្អប់ខ្ពើមបំផុត ! នូវអំពើដ៏ថោកទាប សម្រាប់បុគ្គលអសីលធម៌ បានបង្កើតរឿង មិនគប្បី ហើយមេត្តាបងប្អូន ពិចារណាតាមការគួរចុះ ។

អង្គភាព មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន”នគរវត្ត” មិនថែមថយ ដាក់ល្បោយ ដាក់បន្លែអីថែមទៀតទេ សូមលើកយកពី ផេកមួយឈ្មោះថា (TV TOP) បានបង្ហោះរឿងសង្គមមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា(ប្រភពពីលោក លាន សុទ្ធី (ជនរងគ្រោះ) ទាំងស្រុងមកចុះដូចការរៀបរាប់ខាងក្រោម :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ និងអាណិតអាសូរទៅដល់បុរសម្នាក់ជាប្តី ត្រូវបានប្រពន្ធធ្លាប់រួមរស់តស៊ូជាមួយគ្នាបែរជា ផិតក្បត់ទៅមានសហាយជាមួយបុរសម្នាក់ជាមន្ត្រីយោធា រហូតដល់មិនខ្លាចក្រែងរអែងចិត្ត ជាពិសេសគ្មានសីលធម៌និងសុជីវធម៌សង្គមឡើយ កាលគ្រាសហាយស្មន់នឹងគ្នាដេកថតរូបរួមរ័កឡើងឋានសួគ៌ ហើយផ្ញើររូបពីស្រុកខ្មែរអោយមើលបញ្ឈឺរចិត្ត បុរសជាប្តីបែបនេះ។

ពុទ្ធោអើយ! ប្រុសណាមិនយំ ប្រុសណាទ្រាំបាន ប្រុសគេគ្រប់គ្នាកើតទុក្ខមិនសុខចិត្ត ខឹងរឿងរក តែនេះបុរសជាប្តីដែលត្រូវផិតក្បត់ឈ្មោះថា ឈ្មោះលោក “លាន សុទ្ធី” ចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះថា “ផាន់ ចិន្តា” និងសាហាយស្នន់ឈ្មោះថា សេង គិរី ជាមន្ត្រីយោធាសក្ដិ៥ដោយដឹងបន្ថែមថា សាហាយស្នន់រូបនេះគឺមានប្រពន្ធនិងកូនរួចហើយ ហើយបានក្បត់ប្រពន្ធខ្លួនមកយកប្រពន្ធគេវិញ មកយក “ផាន់ ចិន្តា” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលមហាជនជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងហួសចិត្តជាខ្លាំងនោះ គឺអ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា”បែរជាមានទំនាក់ទំនង លួចស្នេហាផិតក្បត់ប្តីជាមួយ មន្ត្រីយោធាស័ក្ក៥ សេង គិរី រហូតលោកជាប្តីបានចាប់និងទាន់ ហើយកន្លងមកបានគំរាមកំហែងមើលងាយដល់រូបលោកជាប្តីយ៉ាងចាស់ ព្រោះតែបុគ្គល “សេង គិរី” អាងខ្លួនមានអំណាចជាមន្ដ្រីយោធាសក្ដិ៥ ទើបគេហ៊ានបំពានច្បាប់បែបនេះ។ បន្ទាប់មកក៏ចេះតែកើតរឿងឈានដល់ការឈ្លោះទាមទារលះលែងគ្នាមិនចេះឈប់។

ជាមួយគ្នានោះ លោកហួសចិត្តនិងចង់ស្ទើរតែខឹងចេញជាភ្នំភ្លើងម្តងៗទៅហើយសម្រាប់លោក ប៉ុន្តែលោក លាន សុទ្ធី ចេះតែទ្រាំខ្លាចគេធ្វើបាបកូនស្រីបង្កើត ព្រោះប្រពន្ធលោកបានរត់ចោលលោកហើយ ប្រមូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងជាពិសេសសម្បើមដៃខ្លាំងថតរូបរួមរ័កគ្នាជាមួយសាហាយស្នន់បញ្ឈឺរលោកជាប្តីអមដោយពាក្យប្រមាថមើលរូបលោក ខណៈមិនទាន់លែងគ្នានៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក “លាន សុទ្ធី” បុរសជាប្តីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះ សុំសួរទៅកាន់មហាជន ដូចជាបុរសៗទាំងអស់ ថាតើ កើតមកជាប្រុសអាចទទួលយកបានទេ? ប្រពន្ធលួចមានសាហាយ ហើយសាហាយផ្ញើររូបរួមភេទជាមួយគ្នាឱ្យមើលបញ្ឈឺរចិត្តយើងជាប្តីទៀត! ព្រោះរូបលោកទ្រាំនិងអត់ធ្មត់ដោយតែស្រលាញ់កូនស្រីបង្កើតនិងព្រួយបារម្ភ ខ្លាចគេធ្វើបាបកូនស្រី កូននៅតូចឡើយ តែមកជួបអាក្រក់ ឪពុកម្តាយបែកគ្នា ឈានដល់លះលែង ហើយម្តាយទៀត ជាស្រីផិតក្បត់ស្វាមីទៅលួចមានប្រុសចោលប្តី។

ក្រោយមកទៀត ប្តីដ៏កំសត់រូបនេះ ទទួចទាមទារសុំកូនស្រី និងសុំចរចារគ្នា ដោយនាមិនទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នាឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា” មិនព្រមធ្វើការសន្យានិងតាមការចរចារ រហូតលោកបានដាក់បណ្តឹងជាច្រើនលើក ហើយលទ្ធផលលោកឈ្នះក្តី ក្រោយតុលាការស្រុកខ្មែររកឃើញកំហុសនិងភស្តុតាង អ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា” និង សហាយស្នន់លោក “សេង គិរី”។ គូរស្នេហ៍ពូកែផិតក្បត់មួយគូររៀបការធ្វើមែនទែនយកគ្នា ដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការ ទាំងលោក “លាន សុទ្ធី” ប្តឹងផ្តល់ទាមទារកូនស្រីបង្កើតនិងទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញមិនអោយអតីតភរិយាដូចក្នុងរឿងស្រីកាកីសោកសុខទ្រព្យញើសឈាមរបស់លោកជាមួយប្តីក្រោយនោះឡើយ។

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីលិខិតតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានឱ្យដឹងថា លោក លាន សុទ្ធី និង អតីតភរិយា បានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នា ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដោយបានឯកភាពគ្នា លែងលះផ្តាច់សង្វាស់ឈប់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ តទៅទៀត។

ក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ និងកូនស្រី ពេលនោះសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការជំនុំជំរះកាត់ក្តីឲ្យលោក លាន សុទ្ធី ដែលជាដើមបណ្តឹងឈ្នះក្តីនេះ ដោយខាងតុលាការបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបីកន្លែងខាងលើ ដោយចែកទ្រព្យទាំងនេះស្មើរគ្នា ពោលគឺចែកជាពីរចំណែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកូនស្រីរបស់លោក ត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីឲ្យមកលោក ដែលជាប្តីជាអ្នកមើលថែរទទួលខុសត្រូវ (កូនត្រូវបានមកខាងលោក លាន សុទ្ធី) បើទោះជាតុលាការកាត់ឲ្យលោកបានឈ្នះរឿងក្តីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ភាគីខាងអតីតប្រពន្ធ នូវតែមិនសុខចិត្តនិងមិនព្រមតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងខេត្តបាត់ដំបងឡើយ ហើយក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀត។

លោក លាន សុទ្ធី បានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកមកអាយុប៉ុណ្ណេះហើយ លោកមកបាត់បង់ប្រពន្ធ ហើយថែមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀត លោកមិនសុំអីទេ លោកសុំត្រឹមកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកវិញ លោកចង់បានកូនស្រីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះចង់ឱ្យកូនស្រីមានអនាគតល្អនាថ្ងៃខាងមុខ។

លោកពិបាកទ្រាំណាស់ដែលកូនស្រីបង្កើត ត្រូវមកជួបជីវិតវេទនារួមរស់ផ្ទះជាមួយគ្នាឪពុកចុងបែបនេះ។ លោកស្នើរសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និង សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ មេត្តាជួយដល់រូបលោកផង ជួយយកតែបុណ្យ ដោយលោកសុំការអន្តរគមន៍ស្វែងរកជួយដោះលែងកូនស្រីរបស់លោកពីម្តាយផិតក្បត់នេះ ដើម្បីឱ្យក្មេងមានសេរីភាពបានមករស់ក្នុងជីវិតធម្មតាវិញ។ ព្រោះលោករងភាពអាម៉ាស់និងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងជិវិត ដែលមកជួបរឿងបាត់បង់ ប្រពន្ធ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាពិសេសកូនស្រីជាស្រីស្រលាញ់ស្នើរនឹងកែវរបស់លោក។

សូមជម្រាបជូនផងដែរ, ទោះជាមានការចុះផ្សាយនូវរឿងរ៉ាវខាងលើនេះ បង្ហាញពីភាពអសីលធម៌ក្នុងសង្គម យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែអង្គភាពមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន “នគរវត្ត” បានព្យាយាមដើម្បី សុំការបំភ្លឺពីលោកស័ក្តិប្រាំខាងលើ ថាតើករណីនេះ ដូចការលើកឡើងពីលោក លាន សុទ្ធី (ជនរងគ្រោះ) មែនឬមួយយ៉ាងណា។ តែនៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន”នគរវត្ត” មិនមានលេខទូរសព្ទដើម្បីសុំការបំភ្លឺ។ ដូច្នេះអង្គភាពយើងខ្ញុំ និងរង់ចាំការបកស្រាយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបានដឹងការពិត ក៏ដូចជាឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាប រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដវាយ៉ាងដូចម្ដេច ៕ អត្តបទ៖ នគវត្ត